Genetik Hastalıklar ve Tanı

Sendrom Nedir? – Birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen bulguların, bazı durumlarda tek bir olgunun yarattığı belirtiler olduğunun saptanmasına sendrom denir. Sendrom, kalıtsal olabilir ya da sonradan edinilmiş olarak görülebilir.

Önemli Sendromlar

Kadın ve çocuk sağlığı açısından önemli sendromların listesi
(Harf sırasına göre)

A

Asherman Sendromu

C

Cri du chat Sendromu

D

Down Sendromu

E

Edwards Sendromu
Ehlers Danlos Sendromu

K

Klinefelter Sendromu

M

Marfan Sendromu

P

Patau Sendromu
Polikistik Over Sendromu
Premenstrüel Sendrom

T

Toksik Şok Sendromu
Turner Sendromu